Spinning

Pulsbaserad spinning i olika ansträngningszoner.

Allt från lågintensiva muskeluthållighetspas och återhämtningspass till högintensiva intervallpass, alla ledda av peppande och inspirerande instruktörer och häftig musik.

Zone 2, Zone 3, Zone 3½ och Sprint är zonebaserad spinning där Zone 2 har lägst genomsnittliga ansträningszon medans 3 och 3½ har högre tempo och intensitet.. Sprint är ett renodlat intervallpass. Zonevideo är landsvägsspinning via film på väggen.


Skapa konto i Intelligent Cycling och ta din spinningträning till nästa nivå. Följ instruktionerna här

  • Koppla pulsbandet 

  • Koppla "powermeter" 

  • Koppla upp till till ett pass via TICKET TO RIDE 

  • Delta på ett spinningpass på Åhus Träningscenter 

  • Kolla här för en kortare film hur du ansluter till ett pass 

Intelligent Cycling på App Store

Intelligent Cycling på Google Play


Räkna ut din maxpuls


Räkna ut din FTP