MILON

ETT PASS PÅ 17,5 MINUTER!

Kan det vara sant? Javisst!

  • Du tränar alltid rätt!
  • Du behöver inte längre ställa in maskinerna!
  • Du behöver inte längre köa!
  • Du tränar 40% effektivare!

Med Milon-system är detta möjligt tack vare samspelet mellan tre nyckelkomponenter - Enkelt, säkert, effektivt

ENKELT
Milon-maskinerna ställer in sig själva (minnesfunktion). Vid första introduktionen sparas dina personliga träningsparametrar på ett smartcard och vid nästa besök sker inställningarna automatiskt. Du som kund behöver alltså inte längre utföra några inställningar utan kan koncentrera dig helt på din träning.

SÄKERT
All träningshistorik och alla individuella inställningar är lagrade på ditt smartcard därmed undviks vanliga fel som t.ex. fel inställning av motstånd eller hävarmsinställningar. Med hjälp av din statistik och datorprogrammet kan instruktören motivera dig och hjälpa dig att nå dina mål.

EFFEKTIVT
Milon-maskinerna är försedda med elektroniskt motstånd, detta medför att olika motstånd kan ställas in för excentrisk och koncentrisk rörelse varvid träningseffektiviteten ökar med upp till 40 procent. Instruktörens arbete blir också mer effektivt eftersom ständig korrigering av maskiner inte längre är nödvändiga utan fokus kan läggas på dina mål.

Klicka HÄR så hör vi av oss.