Coronaviruset

Uppdaterad information gällande Coronaviruset

Vi på Åhus Träningscenter har tagit fram en strategi med anledning av risken för spridning av Coronaviruset. Vi tar detta på största allvar och följer myndigheternas rekommendationer.

2021-09-25

Nästa vecka släpps restriktionerna från FHM gällande Pandeminlagen men vi har valt att inte öka upp deltagarantalen på passen än och vi fortsätter att uppmana besökare att hålla avstånd, stanna hemma vid symptom samt fortsätta med att rengöra redskap innan och efter användning samt att tvätta händerna noga. 

2021-09-08

Släppta restriktioner fr o m 29/9, mer info kommer

Regeringen har idag informerat om att släppa på restriktionerna den 29/9 men vi har i dagsläget inte tagit något beslut om hur vi på Åhus Träningscenter tänker agera. Håll utkik på hemsidan eller i våra sociala medier för mer information

2021-09-01

Höstschemat

Vi har dragit igång höstschemat och därför även gått upp i tid på flera av våra gruppträningspass.

Vi har även ökat upp deltagarantalet på spinningpassen till 14 deltagare

Påminner fortfarande att respektera avstånd, noggrant rengöra redskap innan och efter träning samt medta en handduk till träningen. Självklart skall du stanna hemma om du känner dig krasslig.

 

2021-07-15

Folkhälsomyndigheten ändrar kvadratmeter-restriktionerna from 15/7

Detta medför att vi kan ta in fler deltagare på passen men vi ska kunna hålla avstånd och fortsätta med att rengöra noga innan och efter pass och träning. Stanna även hemma om du känner dig krasslig.

Vi ökar upp successivt med följande i gruppträningssalarna för att alla ska kunna känna sig trygga:

 • Loftet 12 personer
 • Aerobic 16 personer
 • Prama 12 personer
 • Yoga 16 personer
 • Spinningen 11 personer (4,3,4 i de olika raderna).

Vi måste fortsätta med att hålla avstånd och inte bidra till trängsel.

Vid frågor om detta hänvisar vi till Patrick

Glöm inte att flera av våra pass även sker utomhus och då får du gärna bjuda med dina vänner.

2021-05-11

Lättnader för personer som är vaccinerade

Följande rekommendationer är anpassade för dig som är vaccinerad med en dos och låtit tre veckor passera:

 • Du kan träffa friska människor från några olika hushåll och även inomhus. Du kan krama ditt barn och barnbarn, förutsatt att de inte har några symtom. Att umgås med människor utanför sin mindre krets kan innebära att personer med riskfaktorer liksom ovaccinerade ingår i umgänget. Det finns också en risk att personer som ovetande bär på smitta blir en del av det. Därför är det fortsatt viktigt att tänka på att skydda personer i umgängeskretsen som ingår i en riskgrupp genom att följa råden om hur du skyddar dig själv och andra.
 • Du som tillhör en riskgrupp, och inte kunnat jobba eftersom arbetet förutsätter att du är på plats, kan gå tillbaka till arbetsplatsen. Det kan behövas en individuell bedömning av läkare beroende på riskgrupp, till exempel om du har en diagnos som kan påverka hur du svarar på vaccinet.
 • Du kan känna dig trygg med att röra dig lite friare i samhället, t.ex. besöka butiker, gå till hårfrisören och gå på hälsokontroll. Men det är viktigt att du inte bidrar till att skapa trängsel i offentliga miljöer, butiker, arbetsplatser och andra lokaler. Undvik även att resa med allmänna färdmedel under rusningstid.
 • Du behöver inte stanna hemma även om en person i ditt hushåll har covid-19. Du kan till exempel tillåtas att arbeta på plats om du inte kan arbeta hemma. Information om detta kommer från vårdgivaren. 

Vi behöver fortsätta att skydda varandra

Det kan finnas en viss risk att du kan bli sjuk, trots vaccinationen, och därmed smitta andra, även om du själv inte utvecklar några symtom. Därför gäller de grundläggande råden fortsatt även för dig som är vaccinerad:

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus
 • Tvätta händerna ofta
 • Testa dig vid symtom.

Länk till källan: 

2021-04-16

"Vaccinerade personer kan tre veckor efter första dosen träffa personer från några olika hushåll inomhus. Det går också bra att handla i butiker. Vaccinerade inom äldreomsorgen kan lämna boendet för att hälsa på anhöriga. Det skriver Folkhälsomyndigheten i sina uppdaterade rekommendationer för vaccinerade. 

En person som vaccinerats med en första dos kan efter tre veckor träffa människor från några olika hushåll inomhus. Vaccinerade personer har ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och kan handla i butiker, men får inte skapa trängsel för andra. Det går också bra att umgås med barn och barnbarn inomhus utan att hålla avstånd, förutsatt att de inte har några symtom, enligt folkhälsomyndigheten.

Vaccinerade personer inom äldreomsorgen kan lämna sitt boende och hälsa på anhöriga. Det är fortsatt viktigt att tänka på att skydda personer i umgängeskretsen som ingår i en riskgrupp genom att följa råden om hur du skyddar dig själv och andra. 

Eftersom smittspridningen i samhället fortfarande är stor, och det tar tid innan en större del av den vuxna befolkningen är vaccinerad, måste anpassningar för vaccinerade ske stegvis. De grundläggande råden om att stanna hemma om man är sjuk, tvätta händerna, hålla avstånd och testa sig vid symtom gäller fortsatt för alla i samhället."

2021-03-09

"Den 6 mars 2021 införs skärpta regler för handelsplatser, badhus, gym- och sportanläggningar. Reglerna innebär i korthet att maxantalet för verksamhetens totala yta aldrig får överstiga 500 personer. Även fortsättningsvis gäller att maxantalet ska beräknas på så sätt att varje besökare eller kund, inom varje avgränsat utrymme, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan. Det som tillkommer är att maxantalet, oavsett storlek på verksamheten, får högst uppgå till 500 personer. Detta avser verksamhetens totala yta. Bestämmelserna gäller till och med den 11 april." Detta innebär att vi fortsätter med samma åtgärder sedan tidigare

2021-01-28

Länsstyrelsen kom på besök för att kontrollera att Pandemilagen efterföljs och vi fick mer beröm godkänt och helt utan anmärkningar. 

2021-01-08

Folkhälsomyndigheten har idag beslutat föreskrifter som ansluter till den så kallade pandemilagen som börjar gälla den 10 januari.

Vi som gym-/träningsanläggning blir skyldiga att beräkna max-antalet personer som får vistas i lokalerna samtidigt och se till att antalet inte överskrids. Beräkningen görs utifrån att alla besökare ska ha 10 kvm till sitt förfogande. Dessa siffror kommer anslås på anläggningen senast söndag.

Vi fortsätter att hålla koll på antalet incheckningar för att säkerställa att vi inte på något sätt överskrider max-antalet på anläggningen samt inne i salarna. 

Det är fortsatt varje persons eget ansvar att följa de grundläggande allmänna råden som är det allra viktigaste för att vi tillsammans ska kunna dämpa effekterna av pandemin.

Tack kära medlemmar för att vi alla hjälps åt i detta

2020-12-18

Med anledning av presskonferansen med FHM och Regeringen den 18 december. Vi följer FHM´s riktlinjer och fortsätter med maxgräns/aktivitet på 8 eller färre vid behov. VÄLKOMMEN ATT TRÄNA SÄKERT!

2020-11-17

Som medlem vill vi ge dig information om hur vi agerar.

Vi har haft en tydlig riktning genom pandemin – att skapa förutsättningar för trygg träning för våra medlemmar och att skapa en trygg arbetsplats för våra medarbetare.

En konkret åtgärd för att åstadkomma detta har varit att minska antalet deltagare på våra klasser. Vi har infört rutiner som bl.a. innebär ytterligare rengöring etc. Vi har såklart även infört en rad åtgärder för att noga följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Resultaten av åtgärderna visar på mycket nöjda och trygga medlemmar. Även vår personal har visat stor uppskattning för förändringarna som genomförts och har bidragit med kreativitet kring utvecklingen av arbetsmiljön. Personalnöjdheten syns i resultaten från de mätningar vi gör.

Från och med 24 November får max 8 personer delta på en allmän sammankomst. Detta gäller i 4 veckor men kan förlängas. Vi i gymbranschen omfattas inte av den lagen men det är viktigt att vi tar ansvar och därför har vi beslutat att göra vissa förändringar. 

Vi ställer nu om så att vi senast 24/11 har max 8 pers/gruppträningsklass. Varje klass blir då ca: 30minuter. Detta gäller även klasser utomhus. I gymmet finns inga allmänna sammankomster så därför omfattas inte gymkunder. Däremot är det nu ännu viktigare att du som tränar där tar ansvar, detta gäller avtorkning, att om möjligt duscha hemma, respektera avstånd, sprita händer etc.

Vilka ska träna på gym?

Vi får ibland frågor från oroliga medlemmar. Det generella svaret är att du skall vara frisk och att du kan följa Folkhälsomyndighetens hemsida för att veta om den information som sprids är riktig. Det är inte lätt att reda ut begreppen då det finns lokala restriktioner och journalister som tolkar vad som beslutats. Däremot vet vi att träning stärker ditt immunförsvar, så lite som 20 minuters fysisk aktivitet ger ett bra skydd. Vi vet att vi alla har ett medicinskt skäl att träna, att majoriteten av de som behöver intensivvård har någon form av välfärdssjukdom. Vi vet att vår bransch inte är en del av problemet utan snarare en del av lösningen. Därför vill vi att du ska vara fysiskt aktiv under hela denna pandemi. Att du ska vara rädd om dig. Du kan träna hemma, ute eller hos oss och du ska känna dig lika säker om du kommer till våra lokaler som om du skulle träna ensam. Vi behöver alla röra på oss.

Jag är otroligt stolt över vår personal som skapar trygga lösningar och bidrar till en glädjefylld och trygg arbetsplats. Jag vill ödmjukast tacka personal och gäster för att vi tillsammans tar ett långsiktigt ansvar. Låt oss fortsätta på samma väg. Hälsningar Patrick & Christina och resten av personalen

Åtgärder

Vi har alltid arbetat med att hålla rent och snyggt på vår club tillsammans med våra fantastiska medlemmar.

Från första gången när Folkhälsomyndigheten kom ut med restriktioner (2020-03-14) så tog vi till oss och justerade flera saker i vår verksamhet

Bland annat:

 • Justerade deltagarantalen på vår gruppträning till 10-13 deltagare (beroende på pass)
 • Placerade ut handsprit och desinficeringsmedel på flera platser på vår club, även i salarna
 • Anpassade pauserna i Milon Q
 • Handsprit på varje station i Milon Q
 • Aktiverade flera pass till utomhuspass
 • Uppmanade till att stanna hemma vid minsta symtom och vara noggran med handhygien
 • Bjöd våra medlemmar på onlineträningen FortGjort HOME
 • Publicerade "hemmaträning" på våra sociala medier
 • Skapade fler TEAM-grupper med Personlig Tränare
 • Erbjöd BOOTCAMP

sen den 17/11-20 har vi även vidtagit extra justeringar, bland annat:

 • Anpassat gruppträningen till max 8 deltagare, även utomhuspassen till 8 deltagare
 • Förkortade gruppträningspassen till 30 minuter
 • Införde "varannan"-träning i Milon Q vilket innebär max 7 deltagare i Milon samtidigt
 • Erbjuder fler utepass
 • Publicerar besöksantalet från fg vecka på våra sociala medier
 • Följer fortfarande noga FHM rekommendationer
 • Bjuder vidare på FortGjort HOME träningen
 • Ännu fler TEAM-grupper skapas
 • Begränsat antal sittplatser i fikahörnan

2020-12-18

 • Röstmeddelande i högtalarna på anläggningen om att visa hänsyn och hålla avstånd.
 • Fortsätter med att inkludera FortGjort HOME i medlemskapet
 • Breddar upp inpasseringen och entrén

2021-01-10

 • Skyltar sitter uppe angående max-antalet i varje sal
 • Aktiverat en ny funktion på appen att man nu kan se antal besökare i våra utrymmen i realtid
 • Möjlighet i systemet att även ha koll på besök per timme på vår anläggning

Max-antal i de olika salarna

Nedan finns max-antalet av besökare i varje sal (exkl personal/instruktör). Detta är max-antalet och i flera fall har vi mindre besökare än så och på alla pass är deltagarantalet justerat sen tidigare. Som tidigare gäller även allmänna rekommendationer från FHM.

TOTALT PÅ ANLÄGGNINGEN MAX 127 BESÖKARE SAMTIDIGT

 • Loftet 10 besökare
 • Aerobicshallen 12 besökare
 • Yogasalen 9 besökare
 • Spinningsalen 6 besökare
 • Prama 10 besökare
 • TEAM-hörnan 9 besökare
 • Friviktsavdelningen 15 besökare
 • Stretch-rummet 2 besökare
 • Styrkemaskiner 10 besökare
 • Milon 7 besökare
 • Konditionsavdelningen 13 besökare
 • Reception/fika 12 besökare
 • Spa 2 besökare
 • Omklädningsrum damer 5 besökare
 • Omklädningsrum herr A 2 besökare
 • Omklädningsrum herr B 2 besökare
 • Omklädningsrum Loftet Dam 1 besökare
 • Omklädningsrum Loftet Herr 1 besökare

HÄR KAN DU SE ANTAL BESÖKARE I REALTID

Nedan kan du se hur januari 2021 såg ut och det är tydligt hur trenden ser ut. Kl 08.00 och kl 17.00 är nästa dagligen de mest besökta tiderna. Så välj om möjligt andra tider att träna och byt om och duscha hemma om du kan.