Vi är ett diplomerat 100% Ren Hårdträning gym

DOPNING - ETT PROBLEM I SVERIGE

Dopning är idag utbrett över hela landet. Framför allt är det anabola steroider som brukas för att snabbt bygga "superkroppen". I en tid då vi matas med bilder på hur vi förväntas se ut, och där kroppen blivit en statussymbol, blir förbjudna preparat ett allt vanligare "quick fix" i jakten på större muskler eller mindre fett.

Några tillförlitliga mätningar på det exakta antalet som använder dopningspreparat finns inte. Uppskattningar pekar på "minst 40 000", men det finns forskare som menar att det verkliga antalet snarare är närmare 100 000. 

Det vi vet är att all hantering av dopning är förbjudet i lag. Ofta kan det också innebära fara - både för den enskilda brukare och hens omgivning.

100% Ren Hårdträning är en arbetsmetod som bygger på utbildning, diplomering och samverkan mellan gym, polis, idrott och kommun. 

Vi är sedan flera år ett Diplomerat gym och arbetar löpande för att förhindra doping. Läs gärna mer om Prodis och arbetet HÄR