Depression

Depression


- Motion hjälper

Nu för tiden är det känt att fysisk träning leder till psykiskt välbefinnande. Ett eget utformat träningsprogram kan alltså hjälpa bättre än antidepressiva medel.

Flertalet av testerna som gjorts på patienter som lidit av depression och ångest har fått ett positivt resultat.

Ett av dagens stora problem är den sociala ångesten för sin kropp. Speciellt hos yngre tjejer. Men genom motion påverkas den egna självbilden menar vissa. I de tester som har gjorts så har inte försökspersonernas kroppar förändrats inom styrka, vikt eller kondition men de upplever ändå sin kropp som annorlunda efter test perioden. Det skedde alltså än väldig förändring i tjejernas självuppfattning.

Försöket lyckades så pass bra tack vare att tjejerna fick välja sina aktiviteter och övningar helt själva. Dessutom befann man sig i en lugn och trygg miljö där man kunde koncentrera sig och slappna av. 

Man får inte en positiv psykisk effekt om man tränar för att följa en trend eller för att se ut som någon annan. Det kan få motsatt effekt och leda till stress. Man ska träna för att man tycker om det. Det är också viktigt att prata om kroppsidel under träningen om man vill nå ytterligare framsteg på den mentala biten.

Dagens medier fokuserar mycket på riskerna med träning. Det överdrivs en hel del och pratas om träningsberoende, anorexi och ätstörningar. Visst förekommer det men det är en mycket liten del av alla som tränar som utsätts för detta. Det borde skrivas mer om fördelarna med träning.

Alexander Bergström