Benbrott

Benbrott


Motion mot benbrott

Om du motionerar så stärker du ditt skelett och dina muskler, du får också bättre balans av träning. Alltså om vi tränar så skyddar vi oss mot alternativa benbrott.

Om vi tränar mycket så får vi att stark skelette eftersom att vi utvecklar benmassan i kroppen. När man är yngre är detta lättare att göra men det ultimata är självklart att träna regelbundet hela livet. Vårt skelett utvecklas olika från person till person men många har inte ett utvecklat skelett förens dom är 30 år. Det betyder att man har gått om tid på sig att stärka skelettet med högt resultat fram tills det.

Det är aldrig för sent att börja röra på sig

Ett flertal studier visar att det aldrig är försent att börja röra på sig. Man har studerat äldre människor som har fått ta raska promenader, där har det visat sig att deras bentäthet har ökat med ett par procent per år, vilket är mycket i detta sammanhang.

Osteoporos

Osteoporos eller benskörhet är mycket vanligare hos kvinnor än män. Ungefär hälften av alla kvinnor kommer att råka ut för ett benbrott under sitt liv. Detta beror ofta på osteoporos, det är vanligt hos kvinnor i äldre åldrar. Men även män kan få osteoporos. Nästan 25 % av alla män löper risk för osteoporos. Alltså är det viktigt för båda könen att motionera livet ut. 

Promenera mera

När det gäller att stärka sitt skelett så måste man hitta en träningsform som ger "stötar" mot kroppen tex en promenad eller ett dans pass. Stötarna gör att det bildas mer benvävnad. Ben består utav levande vävnad, när vi motionerar förflyttar sig vävnaden i benet och då skapar kroppen ny vävnad. Vissa tror att simning är bra för skelettet men det är fel. Simning är bra då det stärker musklerna men det ger inga stötar mot kroppen. Men om man har staka muskler så minskar det i sin tur risken för ben brott. 
"kroppen tål mer om du har starka muskler."

Alexander Bergström