Övervikt

Övervikt


Idag vet nästan alla farorna med att vara överviktig. Men det är fortfarande få som vet hur pass stort problem det är. Siffrorna är jobbiga att läsa. Ett flertal cancrar och andra dödliga sjukdomar diagnostiseras på överviktiga individer. En överviktig kvinna löper mycket större risk en andra att få tex en Blodpropp, Cancer och Gallblåssjukdomar.

Mer än två tredjedelar av alla diagnostiserade hjärtsjukdoms fall beror på fetma. Långt över en miljard människor lever med övervikt.

Tänk hur många i världen som lever med vardaglig svällt. För tillfället är det nästan lika många som lever med övervikt. Hur kan detta vara möjligt? Fetma är en sjukdom och den ligger tvåa på listan av sjukdomar som dödar flest, efter rökning.

Body mass index eller BMI så kallas den skala som man tittar på för att få fram om man klassas som överviktig eller inte. Har du ett BMI över 27,3 om du är kvinna eller 27,8 om du är man så är du överviktig. BMI tas fram genom att dela personens Vikt med längden (BMI=kg/m2).

I Amerika har det gjorts studier under en längre tid inom övervikt. En studie från 1990 säger bland annat att ungefär var tredje Amerikan lider av fetma. Drygt 30 miljoner av alla vuxna kvinnor i Amerika år 1990 var överviktiga och drygt 25 miljoner av alla män.

Hela 11 % av Amerikas barn 6-17 år led av övervikt 1990. Amerika lägger ändå ner flera miljarder dollar på vikt reduktions produkter varje år. 

 Alexander Bergström