Fettförbränning/ Viktminskning

Fettförbränning & Viktminskning

Termerna "viktminskning" och "fettförbränning" har helt olika betydelse och du måste veta skillnaden om du vill gå ner i vikt eller förlora fett effektivt och hälsosamt.

Kroppsvikt och Mätningar 

Standardkroppsviktsskalor på en vanlig våg ger ett mått på total vikt, men vågen säger inte om du väger rätt i förhållande till hur mycket ben och muskler du har i kroppen. De flesta vågar kan berätta om du väger mer än den genomsnittliga personen, men inte om vikten är fett eller muskler. En 85 kilos atlet med 8% kroppsfett kan betraktas som "överviktig". 

Ideal kroppsvikt och kroppsfettprocent 

Det idealiska vikt och fett-kött förhållandet varierar avsevärt mellan män och kvinnor och ålder, men man säger att det ska finnas ca 5 % kroppsfett på en man och 12% på en kvinna för att uppnå en hälsosam nivå. Den genomsnittliga vuxna kroppsfettsprocenten ligger närmare 15 till 18 % för män och 22 till 25 % för kvinnor. 

Aktiva idrottare har en tendens att ligga ganska lågt på dessa kroppsfettskalor. Det beror på att de har så pass mycket extra vikt i muskler. Även låga nivåer i kroppsfett verkar vara relaterat till bättre prestanda. Det finns mycket som tyder på att män som sjunker under 8 % och kvinnor under 14% har en fördel. Kroppsvikt och Mätningar 

Standardkroppsviktsskalor på en vanlig våg ger ett mått på total vikt, men vågen säger inte om du väger rätt i förhållande till hur mycket ben och muskler du har i kroppen. De flesta vågar kan berätta om du väger mer än den genomsnittliga personen, men inte om vikten är fett eller muskler. En 85 kilos atlet med 8% kroppsfett kan betraktas som "överviktig".

Av: Alexander Bergström